condotel sunshine marina bay

Những đột phá tại siêu phẩm Sunshine Marina Bay

Tạo sức hút lớn trên thị trường Nha Trang trong…
Dự án Sunshine Marina Nha Trang

Hé lộ về “công trình biểu tượng” mới tại Nha Trang - Sunshine Marina Nha Trang

Từ cuối năm 2017 thị trường bắt đầu rầm rộ…